Депозит - это? (простыми словами)

ДЕПОЗИТИ

 

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ 

 

Залучення коштів та банківських металів здійснюється на підставі:

діючої безстрокової Ліцензії на залучення коштів та банківських металів   

та Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Надія" 

 

Умови залучення внесків та банківських металів на депозитні рахунки членів кредитної спілки "Надія", 

встановлені рішенням спостережної ради від 25.01.2021р. № 01-02 та діють з 01.02.2021р. 

Тип вкладу

Назва вкладу

Строк

Відсотки

річні

Умови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОКОВИЙ

 

 

 

«СТАНДАРТ»

 Купить в один клик

Стандарт 3

(1-3 місяців включно)

9 %

 

 

 - Виплата відсотків щомісячно,

 - Повернення внеску у кінці терміну

 - Без можливості поповнення рахунку

 

Стандарт 11

(4-11 місяців включно)

12 %

Стандарт 12

(12-17 місяців  включно)

13 %

Стандарт 18

(18-23 місяців  включно)

14 %

Стандарт 24/60

(24-60 місяців  включно)

15 %

 

 

  

 

 

«НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ»

Купить в один клик

Накопичувальний 3

(1-3 місяців включно)

8,5 %

 

 

- Виплата відсотків помісячно,

- Повернення суми внеску у кінці терміну,

- З можливістю довнесення суми внеску.

 

Накопичувальний  11

(4-11 місяців включно)

11,5%

Накопичувальний  12

(12-17 місяців  включно)

12,5%

Накопичувальний  18

(18-23 місяців  включно)

13,5%

Накопичувальний  24/60

(24-60 місяців  включно)

14,5%

 

 

ДО запитання

 

 

«ГАМАНЕЦЬ»

Купить в один клик

 

Гаманець

(4-60 місяців)

 

5 %

 

- Виплата відсотків помісячно,

- З можливістю зняття та довнесення суми внеску.

 

 

 

На виконання вимог ч.5 ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14.12.2021 р. №1953-ІХ (із змінами) кредитна спілка «Надія» до укладання договору з клієнтом надає у письмовій формі наступну інформацію:

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

1.1.

Найменування : Кредитна спілка «Надія»

Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., Миргородський р-н, місто Гадяч, ВУЛИЦЯ Дружби, будинок 12-З              

Контактний телефон: (05354) 3-32-90

Адреса електронної пошти КС: ksnadiya@meta.ua

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 37300, Миргородський р-н, Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ Дружби, будинок 12-З

1.2.

Особи, які надають посередницькі послуги:  відсутні

1.3.

Відомості про державну реєстрацію КС:

Дата державної реєстрації: 18.05.1998

Дата запису: 12.07.2005

Номер запису: 15601200000000161

1.4.

Інформацію щодо включення КС до державного реєстру фінансових установ:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 02.07.2004 р. №1237

Реєстраційний номер 14100516

Серія та номер Свідоцтва КС №347

Дата видачі свідоцтва 02.07.2004

1.5.

Інформацію щодо наявності в КС, права на надання відповідної фінансової послуги:

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ (діюча)

дата початку дії

19/03/2024

дата переоформлення

19/03/2024

строк дії

безстрокова

орган що видав

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 

1.6.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний Банк України (НБУ) місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals#; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601; Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

(ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ - ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ):

2.1.

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ

В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі - вклад(внесок) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ.

При отримані фізичною особою процентів від КС за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок у кредитній спілці:

1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки.

2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 відсотків відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

У разі перерахування вкладником внеску (вкладу) на депозитний рахунок на банківський рахунок кредитної спілки, може сплачуватись на користь банку комісія за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок КС згідно тарифів що визначаються в порядку передбаченому законодавством та правилами надання послуг розміщеними на вебсайті банку.

Інші збори,платежі та інших витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні

3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ

3.1.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Для такого виду фінансової послуги договором та законодавством не передбачено право на відмову від договору.

3.1.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору 1 місяць

3.1.3.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Вкладник має право достроково в будь – який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких правил:

1) Вкладник зобов’язаний письмово подати вимогу до Спілки про свій намір достроково розірвати цей Договір за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору, а Спілка зобов’язана прийняти цю письмову вимогу та її зареєструвати;

2) у разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Вкладника перерахунок процентів провадиться з початку дії Договору, Вкладникові повертається сума Вкладу та виплачуються проценти, нараховані за фактичне користування Вкладом за схемою:

- Від 1 до 24 міс. – 5% річних

3) за результатами перерахунку процентів, Вкладник зобов’язаний повернути Спілці надмірно отримані грошові кошти. Повернення надмірно отриманих грошових коштів може здійснюватись:

- шляхом їх внесення до каси або на поточний рахунок Спілки;

- шляхом відрахування частини коштів Вкладу , які б мали бути повернуті Вкладнику.

4) Спілка зобов’язана виконати письмову вимогу та повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати, вказаної Вкладником як запланованої дати розірвання Договору;

5) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання Договору вказана Вкладником у письмовій вимозі.

3.14.

Порядок внесення змін та доповнень до договору;

Усі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами, доповненнями або не надала відповідь у строк передбачений Договором, пропозиція вважаються не прийнятою.

Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 10 робочих днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

3.1.5.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Вкладника.

4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

4.1.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

2.1. Національного Банку України (НБУ). Онлайн-Форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601; Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.

2.2. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Приймальня (044) 279 12 70 Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (044) 364 77 80 Електронна пошта info@dpss.gov.ua. - ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ , тел.: 528-63-16; 528-92-42

 

2.3. Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

Адреса: 36000, м.Полтава, вул.Воскресенський узвіз, 7

Офіційний веб-сайт: pol_gydpss@polvet.gov.uaтел./факс (0532) 60-66-47

2.4. Органи місцевого самоврядування: Гадяцька Міська Рада

Адреса: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, буд. 3

Офіційний веб-сайт:  https://hadiach-rada.gov.ua  тел./факс : (05354)23824, (05354)21877

4.2

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства".

Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні такої фінансової послуги