Кредитна спілка "Надія" заснована згідно рішення установчих зборів і діє на підставі Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки ”, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

    Найменування кредитної спілки:

українською мовою повне: Кредитна спілка «Надія»

українською мовою скорочене: КС «Надія»

англійською мовою: Credit union “NADIA”

     Місцезнаходженням (юридичною адресою) кредитної спілки є : 37300, Полтавська область, Гадяцький район, місто Гадяч, вулиця Дружби, будинок 12, А

 

   Відокремлені підрозділи відсутні.

 

   КОД за ЄДРПОУ : 25170007


 Гадяцька кредитна спілка «Надія» має велику історичну спадщину. Перший кредитний кооператив України виник саме у Гадячі. Тут були громадські сіножаті, що їх здавали в оренду. У 1869 році за це було зібрано 1492 рублі. Тоді було вирішено створити громадську касу – Гадяцьке ощадно-позичкове товариство, до якого записались 28 ремісників і купців. Середня позика, яка видавалась становила 27 рублів. За ці гроші можна було відкрити пристойний бізнес.

Про успішну діяльність гадяцької кредитівки свідчить хоча б те, що вона проіснувала до 1919 року. Повторно кредитна спілка була створена у 1998 році.

 Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою

 

1. приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;

2. надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

3. залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;

4. виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;

5. у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;

6. розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Уповноважений орган), та паї кооперативних банків;

7. залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

8. надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

9. виступає членом платіжних систем;

10. оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту;

11. провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

Більше інформації про діяльність кредитних спілок можна дізнатися з Довідника кредитної спілки (читати обов`язково)

                                                                                                           

Режим робочого часу 

Початок роботи - 8-30

перерва на обід - з 13-00 – 13-30

закінчення роботи - 17-00

 

Робочі дні: Понеділок - П’ятниця. Вихідні : Субота - Неділя. Тривалість робочого тижня - 40 годин.

 

  Напередодні святкових і неробочих днів : 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, Православну Пасху (Великдень), Трійцю (П’ятидесятницю), 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1,2 травня - День праці, 9 травня - День Перемоги, 24 серпня - День Незалежності України, 28 червня - День Конституції України, 14 жовтня - День Захисника України - робочий день скорочується на 1 годину.

 

Кредитна спілка «Надія» є членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (www.vaks.org.ua) та учасником обласної асоціації кредитних спілок області "Полтавська коопертивна ліга" (http://www.pkliga.pl.ua)  

                      

FeedWind