Кредитна спілка "Надія" заснована згідно рішення установчих зборів і діє на підставі Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки ”, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

    Найменування кредитної спілки:

українською мовою повне: Кредитна спілка «Надія»

українською мовою скорочене: КС «Надія»

англійською мовою: Credit union “NADIA”

     Місцезнаходженням (юридичною адресою) кредитної спілки є : 37300, Полтавська область, Гадяцький район, місто Гадяч, вулиця Дружби, будинок 12, А”, КОАТУУ: 5320410100

 

   КОД за ЄДРПОУ : 25170007

   Відокремлені підрозділи відсутні.

 

  Гадяцька кредитна спілка «Надія» має велику історичну спадщину. Перший кредитний кооператив України виник саме у Гадячі. Тут були громадські сіножаті, що їх здавали в оренду. У 1869 році за це було зібрано 1492 рублі. Тоді було вирішено створити громадську касу – Гадяцьке ощадно-позичкове товариство, до якого записались 28 ремісників і купців. Середня позика, яка видавалась становила 27 рублів. За ці гроші можна було відкрити пристойний бізнес.

Про успішну діяльність гадяцької кредитівки свідчить хоча б те, що вона проіснувала до 1919 року. Повторно кредитна спілка була створена у 1998 році.

 Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою:

 1) Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (Діюча Ліцензія -  Переглянути:  )

     Інформація щодо ліцензій виданих Нацкомфінпослуг: 

     1. Вид господарської діяльності: Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

     Серія АЕ, № 287585. 

     Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії : 15.07.2014р. №2108

     Строк дії ліцензія: з 29.07.2014р. по 29.07.2019 р. (Переоформлена Ліцензія Переглянути  )

     Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг №162 від 26.01.2017 до діючої ліцензії було внесено зміни (Переглянути )

     2. Вид господарської діяльності: Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

     Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: №1668 від 09.07.2015р. 

     Строк дії ліцензія: Безстрокова

2) Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. (Ліцензія -  Переглянути:  )

   Вид господарської діяльності: Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

   Строк дії ліцензії: Безстрокова

   Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: №385 від 23.02.2017р.

 

Більше інформації про діяльність кредитних спілок можна дізнатися з Довідника: 

                                                                                                           

Режим робочого часу 

Початок роботи - 8-30

перерва на обід - з 13-00 – 13-30

закінчення роботи - 17-00

 

Робочі дні: Понеділок - П’ятниця. Вихідні : Субота - Неділя. Тривалість робочого тижня - 40 годин.

 

  Напередодні святкових і неробочих днів : 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, Православну Пасху (Великдень), Трійцю (П’ятидесятницю), 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1,2 травня - День праці, 9 травня - День Перемоги, 24 серпня - День Незалежності України, 28 червня - День Конституції України, 14 жовтня - День Захисника України - робочий день скорочується на 1 годину.

 

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки

Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки

Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової

установи перевищують п’ять відсотків

 

Відсутні

 

      УВАГА! На виконання ч.3. ст.20 Закону України «Про споживче кредитування» розроблено та затверджено "ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАДІЯ» З ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОДАТКОВІ ТА СУПУТНІ ПОСЛУГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ"    - переглянути.

 

          Приміщення кредитної спілки "Надія", в якому здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), забезпечено доступом для осіб зінвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і с тандартів, що документально підтверджується висновком Переглянути висновокфахівця з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат  Переглянути Кваліфікаційний Сертифікат 

 

  

 Кредитна спілка «Надія» є членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (www.vaks.org.ua) та учасником обласної асоціації кредитних спілок області "Полтавська коопертивна ліга" (www.pkliga.pl.ua) 

     Діяльність кредитної спілки регулюється : Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  

       Веб сторінка комісії: www.nfp.gov.ua 

 

                      

FeedWind